คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ธนพร น่วมนุ่ม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6