กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปะราลี ลี้ประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นายคุณากร โพธิ์แจ้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2