กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณครูอัญชลี ธีระสาสน์

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2