ผู้บริหาร

นายสามารถ กองโชค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2014
ปรับปรุง 08/06/2022
สถิติผู้เข้าชม 286994
Page Views 379899
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดจําปา จำปา ท่าเรือ
2 โรงเรียนแสนโกศินนุสรณ์ จำปา ท่าเรือ
3 โรงเรียนวัดบัวงาม จำปา ท่าเรือ
4 โรงเรียนวัดหัวหิน ท่าหลวง ท่าเรือ
5 โรงเรียนวัดถลุงเหล็ก ท่าหลวง ท่าเรือ
6 โรงเรียนวัดไก่จ้น ท่าหลวง ท่าเรือ
7 โรงเรียนวัดสะตือ ท่าหลวง ท่าเรือ
8 โรงเรียนวัดสฎางค์ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
9 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ
10 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา ท่าเรือ ท่าเรือ
11 โรงเรียนท่าเรือ(นิตยานุกูล) ท่าเรือ ท่าเรือ
12 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม บ้านร่อม ท่าเรือ
13 โรงเรียนวัดดอนประดู่ บ้านร่อม ท่าเรือ
14 โรงเรียนวัดแค ปากท่า ท่าเรือ
15 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ(แจ่มวิทยาคาร) วังแดง ท่าเรือ
16 โรงเรียนวัดบึง วังแดง ท่าเรือ
17 โรงเรียนวัดศาลาลอย ศาลาลอย ท่าเรือ
18 โรงเรียนวัดศักดิ์(ราษฏร์สามัคคี) ศาลาลอย ท่าเรือ
19 โรงเรียนวัดนางคุ่ม ศาลาลอย ท่าเรือ
20 โรงเรียนบ่อแร่ หนองขนาก ท่าเรือ 0-3573-0242
21 โรงเรียนวัดทุ่งมน หนองขนาก ท่าเรือ
22 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) หนองขนาก ท่าเรือ
23 โรงเรียนวัดบ้านแถว(ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์ หนองขนาก ท่าเรือ
24 โรงเรียนหนองขนาก(ตุรงค์เรือง) หนองขนาก ท่าเรือ
25 โรงเรียนวัดสามเรือน(จนทสโรอนุสสรณ์) โพธิ์เอน ท่าเรือ
26 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน(ราษฏร์สามัคคีวิทยา) โพธิ์เอน ท่าเรือ
27 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม โพธิ์เอน ท่าเรือ
28 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์) คลองสะแก นครหลวง
29 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) คลองสะแก นครหลวง
30 โรงเรียนวัดมเหยงค์ ท่าช้าง นครหลวง (035) 359502
31 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) ท่าช้าง นครหลวง 0-3576-1485
32 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม ท่าช้าง นครหลวง 035761274
33 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) นครหลวง นครหลวง
34 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) นครหลวง นครหลวง 035359508
35 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) บางพระครู นครหลวง
36 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) บางระกำ นครหลวง 035-359513
37 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ บ่อโพง นครหลวง
38 โรงเรียนวัดบ้านดาบ บ่อโพง นครหลวง
39 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) บ่อโพง นครหลวง
40 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) บ้านชุ้ง นครหลวง
41 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) ปากจั่น นครหลวง
42 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) พระนอน นครหลวง
43 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สามไถ นครหลวง
44 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) หนองปลิง นครหลวง
45 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง
46 โรงเรียนวัดสำมะกัน แม่ลา นครหลวง
47 โรงเรียนวัดปรีดาราม แม่ลา นครหลวง
48 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ขยาย บางปะหัน 0812868323
49 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขวัญเมือง บางปะหัน 035-381503
50 โรงเรียนวัดเทพอุปการามฯ ตานิม บางปะหัน
51 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) ตาลเอน บางปะหัน
52 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) ทับน้ำ บางปะหัน
53 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ ทับน้ำ บางปะหัน
54 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) ทางกลาง บางปะหัน
55 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) บางนางร้า บางปะหัน
56 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน
57 โรงเรียนวัดวรนายกรังสรรค์ บางปะหัน บางปะหัน
58 โรงเรียนวัดนาค บางปะหัน บางปะหัน 035381497
59 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ บางปะหัน
60 โรงเรียนวัดพระงาม บางเดื่อ บางปะหัน
61 โรงเรียนวัดแก้วตา บางเพลิง บางปะหัน
62 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) บางเพลิง บางปะหัน
63 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม บ้านขล้อ บางปะหัน
64 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านม้า บางปะหัน
65 โรงเรียนวัดบ้านม้า บ้านม้า บางปะหัน
66 โรงเรียนวัดอินกัลยา บ้านลี่ บางปะหัน 035381498
67 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) บ้านลี่ บางปะหัน
68 โรงเรียนวัดนนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน
69 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) พุทเลา บางปะหัน
70 โรงเรียนวัดตลาด หันสัง บางปะหัน 035381927
71 โรงเรียนวัดดอกไม้ หันสัง บางปะหัน
72 โรงเรียนวัดบ้านแจ้ง หันสัง บางปะหัน
73 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) เสาธง บางปะหัน
74 โรงเรียนวัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
75 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม โพธิ์สามต้น บางปะหัน
76 โรงเรียนวัดดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน
77 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย คลองน้อย บ้านแพรก
78 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ คลองน้อย บ้านแพรก
79 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) บ้านแพรก บ้านแพรก
80 โรงเรียนวัดโบสถ์ บ้านแพรก บ้านแพรก
81 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง บ้านใหม่ บ้านแพรก
82 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง สองห้อง บ้านแพรก 035-769058
83 โรงเรียนวัดหลวงพ่อเขียว สำพะเนียง บ้านแพรก
84 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สำพะเนียง บ้านแพรก
85 โรงเรียนวัดธรรมมิกราชวิทยา พระนครศรีอยุธยา
86 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
87 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
88 โรงเรียนประชาสามัคคี คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา
89 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา
90 โรงเรียนโรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 035242580
91 โรงเรียนประตูชัย ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 035-245419
92 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ท่าวาสุกรี พระนครศรีอยุธยา 0-3525-1133, 0-3524-5052
93 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
94 โรงเรียนวัดพระงาม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา
95 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา
96 โรงเรียนวัดไผ่(เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา
97 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
98 โรงเรียนวัดกุฎีลาย บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
99 โรงเรียนวัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา
100 โรงเรียนวัดดอนกลาง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
101 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
102 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
103 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา
104 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
105 โรงเรียนวัดทำใหม่ ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
106 โรงเรียนวัดช้าง ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
107 โรงเรียนปากกรานพิทยา ปากกราน พระนครศรีอยุธยา
108 โรงเรียนวัดปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา 035-705768
109 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา
110 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา 035-251902
111 โรงเรียนวัดตูม วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
112 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) วัดตูม พระนครศรีอยุธยา
113 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
114 โรงเรียนตำหนักเพนียด สวนพริก พระนครศรีอยุธยา
115 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
116 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
117 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา สำเภาล่ม พระนครศรีอยุธยา
118 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
119 โรงเรียนสุนทรวิทยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
120 โรงเรียนอรุณประเสริฐ หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา
121 โรงเรียนวัดดุสิดาราม หันตรา พระนครศรีอยุธยา
122 โรงเรียนวัดหันตรา หันตรา พระนครศรีอยุธยา
123 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ หัวรอ พระนครศรีอยุธยา
124 โรงเรียนวัดทรงกุศล เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา
125 โรงเรียนวัดพระญาติการาม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
126 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา
127 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา 035-243027
128 โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร กระจิว ภาชี
129 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร ดอนหญ้านาง ภาชี
130 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง ภาชี
131 โรงเรียนวัดหนองบัว พระแก้ว ภาชี
132 โรงเรียนวัดอุทการาม ภาชี ภาชี
133 โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ ภาชี ภาชี
134 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา ภาชี ภาชี 035311042
135 โรงเรียนวัดหนองนาง ระโสม ภาชี
136 โรงเรียนวัดผดุงธรรม ระโสม ภาชี
137 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม ระโสม ภาชี
138 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ ระโสม ภาชี
139 โรงเรียนวัดธรรมสินธุ์โสภา หนองน้ำใส ภาชี
140 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ หนองน้ำใส ภาชี
141 โรงเรียนวัดหนองเป้า หนองน้ำใส ภาชี
142 โรงเรียนวัดโคกสังข์(ประชานุกูล) โคกม่วง ภาชี
143 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ โคกม่วง ภาชี
144 โรงเรียนบ้านดอนข่อย(คงสมโอษฐ์ราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
145 โรงเรียนวัดโคกกรวด(ไตรราษฏร์บำรุง) โคกม่วง ภาชี
146 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี 035-750051
147 โรงเรียนวัดนาอุ่น ไผ่ล้อม ภาชี
148 โรงเรียนวัดหนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี
149 โรงเรียนวัดภาชี(สุนทรอุปถัมภ์ ไผ่ล้อม ภาชี
150 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) กะทุ่ม มหาราช
151 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ท่าตอ มหาราช
152 โรงเรียนวัดน้ำเต้า น้ำเต้า มหาราช
153 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) บางนา มหาราช
154 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ บ้านขวาง มหาราช
155 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) บ้านนา มหาราช
156 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ บ้านใหม่ มหาราช
157 โรงเรียนวัดกระโจมทอง พิตเพียน มหาราช
158 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) มหาราช มหาราช
159 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) หัวไผ่ มหาราช
160 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) เจ้าปลุก มหาราช
161 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ เจ้าปลุก มหาราช 035776419
162 โรงเรียนวัดโพธิ์ โรงช้าง มหาราช
163 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤทัย วังน้อย
164 โรงเรียนวัดธรรมจริยา ข้าวงาม วังน้อย
165 โรงเรียนกลางคลอง 27 ชะแมบ วังน้อย
166 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม ชะแมบ วังน้อย
167 โรงเรียนวัดศรีประชา ชะแมบ วังน้อย 035271294
168 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา ชะแมบ วังน้อย (035) 750076
169 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ ชะแมบ วังน้อย
170 โรงเรียนมุสลิมบำรุง บ่อตาโล่ วังน้อย
171 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ บ่อตาโล่ วังน้อย
172 โรงเรียนวัดศิวาราม บ่อตาโล่ วังน้อย
173 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) บ่อตาโล่ วังน้อย
174 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
175 โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) บ่อตาโล่ วังน้อย
176 โรงเรียนเปรมฤทัย พยอม วังน้อย 035-219270
177 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พยอม วังน้อย
178 โรงเรียนวัดพะยอม พยอม วังน้อย
179 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ พยอม วังน้อย
180 โรงเรียนวัดบ้านช้าง ลำตาเสา วังน้อย
181 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ ลำตาเสา วังน้อย 0-3527-1290
182 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ ลำตาเสา วังน้อย
183 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย
184 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ ลำไทร วังน้อย
185 โรงเรียนวัดลาดทราย ลำไทร วังน้อย (035) 271292
186 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ วังจุฬา วังน้อย
187 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) วังจุฬา วังน้อย
188 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ วังน้อย วังน้อย
189 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) วังน้อย วังน้อย 0-3527-2405
190 โรงเรียนคอตันคลอง 27 สนับทึบ วังน้อย
191 โรงเรียนบ้านลำแดง หันตะเภา วังน้อย
192 โรงเรียนบ้านเป็ด ข้าวเม่า อุทัย
193 โรงเรียนวัดสะแก(สุทธิธรรมาประชาสงเคราะห์) ข้าวเม่า อุทัย 0819467037
194 โรงเรียนวัดโตนด ข้าวเม่า อุทัย
195 โรงเรียนวัดคานหาม คานหาม อุทัย
196 โรงเรียนเชาวน์วัศ คานหาม อุทัย
197 โรงเรียนวัดโคกมะยม คานหาม อุทัย
198 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) ธนู อุทัย
199 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) ธนู อุทัย
200 โรงเรียนบ้านช้าง บ้านช้าง อุทัย
201 โรงเรียนวัดไทรงาม บ้านหีบ อุทัย
202 โรงเรียนวัดนางชี บ้านหีบ อุทัย
203 โรงเรียนวัดบ้านหีบ บ้านหีบ อุทัย
204 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต สามบัณฑิต อุทัย
205 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย
206 โรงเรียนวัดดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย
207 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) หนองน้ำส้ม อุทัย
208 โรงเรียนบ้านคู้คด หนองน้ำส้ม อุทัย 035-255120
209 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย
210 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 หนองไม้ซุง อุทัย
211 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) อุทัย อุทัย
212 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย อุทัย อุทัย 035711657
213 โรงเรียนอุทัย อุทัย อุทัย
214 โรงเรียนวัดจำปา อุทัย อุทัย
215 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) เสนา อุทัย
216 โรงเรียนบ้านข่อยโทน เสนา อุทัย
217 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ โพสาวหาญ อุทัย
218 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ โพสาวหาญ อุทัย
219 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย 0-3572-2061
220 โรงเรียนวัดพรานนก โพสาวหาญ อุทัย