ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566
    โรงเรียนวัดนาคดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของนักเรียนโดยประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 –ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ  อาคารโดมสวรรคาลัย 
รองผู้อำนวยการชี้แจงแนวทางปฏิบัติของทางโรงเรียน
ผู้ปกครองลงทะเบียน
แนะนำครูใหม่
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2566,05:01   อ่าน 70 ครั้ง