ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 2565
         โรงเรียนวัดนาคดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของนักเรียน โดยประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ  อาคารโดมสวรรคาลัย ซึ่งทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนอย่างดียิ่ง
ผอ.โรงเรียนกล่าวชี้แจง
ครูประจำชั้นอธิบายการร่วมกิจกรรม
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 2565,14:09   อ่าน 360 ครั้ง