ภาพกิจกรรม
อบรมออนไลน์ เรื่อง การสร้างห้องเรียนออนไลน์
 วันที่ 30 เม.ย.2564 ,วันที่ 1,3,6 พ.ค. 2564 โรงเรียนวัดนาคจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้แก่บุคลากรของโรงเรียน  เรื่อง การสร้างห้องเรียนออนไลน์ และในวันที่ 12 พ.ค. 2564 คณะครูได้นำเสนอผลงานแก่ ท่านดำหริ  งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  และดร.ณัชญานุช  สุดชาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนา
ผลงาน
ผอ.สามารถ กองโชค ผอ.โรงเรียนวัดนาค รายงานวัดถุประสงค์การอบรม
ศน.พิชิต ขำดี ศน.สพป.อย.1 วิทยากรหลัก
ท่าน รอง ผอ.สพป.อย.1 รับชมผลงาน
คณะครูโรงเรียนวัดนาค
ท่าน ผอ.สพป.อย. 1 รับชมผลงาน
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2564,12:18   อ่าน 440 ครั้ง